Stories / Blog

Omdat jouw verhaal er toe doet!

Flyer NL FWOC Overheid

(English text after Dutch Text)

Female Wave of Change heeft de ambitie om de wereld te veranderen in een betere plek voor iedereen.
Het is een wereldwijd platform voor vrouwen (en mannen) van alle rangen en standen, met ruimte om uit te groeien tot leiders en veranderaars die verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst, de toekomst van hun gemeenschap en van de wereld.
Female Wave of Change viert verandering door vrouwen wereldwijd te inspireren door online en offline verbinding te maken, kennis en ervaring te delen en een golf van nieuwe kansen te initiëren. 

Terwijl de wereld diep getroffen wordt door de pandemie en de economische crises blijft FWOC zich volop inzetten.
– Wij ondersteunen vrouwen en hun familie over de hele wereld om rust te bevorderen en wijsheid in
  te zetten voor verandering.
– Onze experts delen kennis, ervaring, inzicht en wijsheid tijdens online sessies. Wij zoeken naar
  duurzame antwoorden op het gebied van Humaniteit, Onderwijs, Gezondheidszorg,
  Economie, Milieu.
– Wij houden focus op de toekomst door het begeleiden van vrouwen, zodat zij hun authentieke
   vrouwelijke leiderschapsrol kunnen ontwikkelen. 

Welkom bij Female Wave of Change Nederland

In Nederland is onze intentie met  het project “Omdat jouw verhaal ertoe doet” invulling te geven aan de behoefte aan verbinding en groei. We sluiten aan bij het project “AANDACHT VOOR ELKAAR’ van de Nederlandse overheid. Wij weten hoe belangrijk het is gehoord te worden, gestimuleerd te worden en uitgedaagd te worden samen te veranderen; vooral in deze tijd!

Omdat jouw verhaal ertoe doet..

Het leven slokt veel tijd en aandacht op waardoor we focus verliezen en snel het contact met ons innerlijke gevoel en vooral onze vrouwelijke kwaliteiten verliezen. Om een verandering te maken en leiderschap te ontwikkelen vinden wij het belangrijk stil te staan bij wat er gaande. Het samenzijn met andere vrouwen werkt daarbij als een katalysator, het genereert positieve energie, geeft veiligheid en ruimte om even volledig jezelf te zijn samen met anderen. Wij scheppen een ruimte waar vrouwen op een veilige en ethische manier onder begeleiding van een ervaren facilitator hun verhaal kunnen delen, erkenning kunnen geven aan hun situatie, kennis op kunnen doen en bewustwording vergroten en verandering creëren.

Waarom het delen van jouw verhaal zo belangrijk is?

Jouw verhaal delen is belangrijk omdat het helend werkt voor jezelf en voor anderen die luisteren.

– Delen zorgt voor bewustwording
– Delen zorgt voor herkenning en steun, het geeft kracht en vertrouwen
– Delen kan een opluchting zijn
– Delen maakt gevoelens beter hanteerbaar

– Delen brengt een verandering op gang

Tijdens de bijeenkomsten delen we ook kennis over o.a de mannelijke en vrouwelijke waarden en staan we stil bij de impact en het belang van taal, juist in deze tijd.

De avond wordt gehost door Margreeth van der Oord en Jobs van Zuylen 

Onze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 april. We starten om 20:00 uur en sluiten af om 21:30 uur. Voel je van harte welkom en weet dat jouw verhaal ertoe doet.

Voor meer informatie klik hier voor de flyer!

Aanmelden kan via nederland@femalewaveofchange.com

(English text)

While the world is affected by the Covid-pandemy and economic crisis FWOC stays active.
– We support woman and their family globally to create peace and expand wisdom for change.
– In online gatherings our experts share knowledge, experience insights and wisdom.
– Trying to find answers and more sustainable solutions to adress big issues in life.
– In areas as Humanity eEducation, Health, Economics and Enviroment
– We keep our focus on the future and guide woman to develop their authentic female leadership qualities. 

With this intention Female Wave of Change- NL works together with the government and contributes to the project “ Aandacht voor elkaar”. Our intention with our first project “Your story matters” is to bridge the need for connection and growth. We know how important it is for most woman to gather together, learn & develop together to bring change.

Because your story matters

We find it important to be aware of what is happening in life.

Not only are we easily occupied in managing 1001 minor things but by doing so we lose connection with our inner self, the feelings that arise and the female qualities.Being together with others can work as a catalysator, generates positive energy, gives safety and space to come back to yourself and connect from there with others.  
We will create a sacred space for woman in a safe and ethical way Experienced facilitators will hold the space and make it possible everyone can share their story, gain knowledge and expand consciousness. Creating a compelling future with more insight and wisdom.

Why is it important?

Telling your story is important because it will bring healing for yourself and others who listen.
– Sharing brings consciousness
– Sharing means recognition and support, empowerment and trust
– Sharing can bring relief of tention in the heart
– Sharing regulates feelings and emotions

– Sharing creates movement and change

Dring the gatherings we share insights on male and female energies, values and we create space for language and the power of words.

Experienced hosts are Margreeth van der Oord en 
 Jobs van Zuylen
 

Our next gathering will be April 8th 2021 (in Dutch).
Starting the evening at 8.00 PM (CET) till 9.30 PM (CET)
Please know you are more than welcome. Your story matters.

Registration: nederland@femalewaveofchange.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *